Skip to Content

[X] CLOSEMAIN MENU

[X] CLOSEIN THIS SECTION

Ukrainian - українська

Rapid Psychological First Aid: Help for You, Family, and Friends
Швидка психологічна допомога вам, родині та друзям

Як допомагати іншим заспокоїтися при гострому стресі (жах, страх, хвилювання)

 

Helping others Calm an Acute Stress Response (Horror, Fear, Agitation)
Як допомагати іншим заспокоїтися при гострому стресі (жах, страх, хвилювання)

Як допомагати іншим заспокоїтися при гострому стресі (жах, страх, хвилювання)

Fact Sheets - Факти

Children and Families - Діти та сім'ї

Helping Children Understand Frightening Events

Як допомагати дітям зрозуміти жахливі події v1

Як допомогти дітям зрозуміти події, що лякають v2

Managing the Stress of Children After a Crisis

Післякризовий контроль та подолання стресу у дітей v1

Управління стресом у дітей після кризи v2

Helping Children Cope During Deployment

Психологічна допомога дітям під час відрядження на завдання v1

Post Disaster Stress Management for Parents

Післякризовий контроль стресу для батьків v1

Managing the Stress of War and Disaster

Контроль та подолання стресу під час війни та надзвичайних подій v1

Як впоратись зі стресом війни та катастрофи v2

Helping Others Calm An Acute Stress Response

Як допомогти іншим заспокоїтися при гострій реакції на стрес? v2

Guidelines On Notifying Families Of Dead Or Missing Loved Ones

Інструкції щодо сповіщення сімей про загибель або зникнення близьких

Helping People After a Loss

Допомога людям після втрати

Psychological First Aid

Перша Психологічна Допомога: Як ви можете підтримати добробут серед жертв катастроф

Psychological First Aid for Displaced Children and Families (NCTSN)

Перша психологічна допомога дітям та сім'ям, що змушені були покинути домівку

Caring for Your Family after a Service Member's Traumatic Brain Injury

Розуміння впливу ЧМТ на родини та дітей військових

The Impact of TBI on Military Families and Children

Вплив черепно-мозкової травми на сім’ї та дітей військовослужбовців

Becoming a Couple Again

Знову стати парою: Як створити спільне відчуття призначення після відрядження

Teachers Helping Students

Допомога учням від вчителів Слухання та розмова

Guidelines on Notifying Families of Dead or Missing 

Вказівки щодо сповіщення сімей про загиблих або зниклих безвісти близьких

Notifying Family Members After Unexpected Deaths

Як повідомляти членів сім’ї про неочікувану загибель: рекомендації для постачальників медичних послуг

Principles of Caring for Combat Injured Families 

Принципи догляду за сім’ями, які постраждали внаслідок бойових дій, та їхніми дітьми

Military, Healthcare, and Aid Workers - Військові, працівники охорони здоров’я та гуманітарних організацій

Sustaining the Well-Being of Caregivers While Helping Victims of War

Підтримка психологічного благополуччя медичних працівників під час допомоги жертвам надзвичайних ситуацій v1

Information for First Responders on Emotional Reactions to Human Bodies in Mass Death

Інформація для сил негайного реагування про емоційні реакції на людські тіла при масовій загибелі v1 

Advancing the Health of the Family Left Behind - Provider

Зміцнення здоров’я залишеної родини v1

Behavioral Health Concerns Providers Should Know About During Nuclear Events

Психологічні та поведінкові питання,з якими медичні працівники мають бути обізнані у разі застосування хімічних, біологічних, радіологічних або ядерних (ХБРЯ) речовин v1

Asking for Help- Provider

Прохання про допомогу: Сприяння формуванню поведінки, важливої для здоров’я та функціонування сім’ї

How Can I Get a Service Member to Seek Help

Як я можу заохотити військовослужбовця звернутися по допомогу? Теми розмови для близьких

Understanding Post Deployment Stress Symptoms 

Розуміння симптомів стресу після повернення з відрядження: допомога вашим близьким

Community and Military Leaders - Лідери громад та військові лідери

Leadership Stress Management

Самоконтроль командирів у стресових сітуаціях v1

Military Leadership in Stressful Situations

Військове лідерство у стресових ситуаціях v1

Leadership Communication

Спілкування командного складу: Як передбачати стресові події та реагувати на них v1

Additional Resources - Додаткові ресурси

У пошуках структури у хаосі: турбота про пацієнтів в часи війни та інших катастроф

Плекання стресостійкості після бойових дій: повернення до виконання службових обов'язків або до цивільного життя

 

 

Sesame Street Resources- Ресурси вулиці Сезам

Displacement and Resettlement: Resources from Sesame Workshop to Help Children

The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) - Національна мережа дитячого травматичного стресу 

Psychological First Aid for Displaced Children and Families

Age-Related Reactions to a Traumatic Event: Вікові реакції на Травматичні події

Talking to Children about War: Розмова з дітьми про війну

Understanding Refugee Trauma: For Primary Care Providers: Розуміння травми біженців: поради тим, хто надає первинну допомогу

Understanding Refugee Trauma: For Mental Health Professionals: Травматичний досвід біженців: Інформація для фахівців сфери психічного здоров’я