Skip to Content

[X] CLOSEMAIN MENU

[X] CLOSEIN THIS SECTION

Polish- Po polsku

Rapid Psychological First Aid: Help for You, Family, and Friends
Pilna pierwsza pomoc psychologiczna Pomoc dla ciebie, rodziny i przyjaciół

Pilna pierwsza pomoc psychologiczna Pomoc dla ciebie, rodziny i przyjaciół

 

Helping others Calm an Acute Stress Response (Horror, Fear, Agitation)
Pomoc innym w opanowaniu reakcji na silny stres (przerażenie, strach, wzburzenie)

Pomoc innym w opanowaniu reakcji na silny stres (przerażenie, strach, wzburzenie)

Fact Sheets

Children and Families

Helping Children Understand Frightening Events

Jak pomóc dzieciom zrozumieć straszne wydarzenia

Managing the Stress of Children after a Crisis

Opanowanie stresu dzieci po sytuacji kryzysowej

Post Disaster Stress Management

Opanowane stresu po katastrofie - wskazówki dla rodziców

Managing the Stress of War and Disaster

Opanowanie stresu wywołanego wojną i katastrofą

Advancing the Health of the Family Left Behind

Jak dbać o zdrowie pozostawionej w domu rodziny

Helping Children Cope During Deployment

Jak pomóc dzieciom podczas pobytu odzica na misji

Military, Healthcare, and Aid Workers

Sustaining the Well-Being of Caregivers While Helping Victims of War

Dbałość o zdrowie psychiczne osób udzielającym pomocy ofiarom katastrofy

Information for Responders on Emotional Reactions to Human Remains

Informacje dla ratowników na temat reakcji emocjonalnych na ciała ludzkie po masowej śmierci

Behavioral Health Concerns Providers Should Know About During Nuclear Events

Problemy psychologiczne i behawioralne, których pracownicy ochrony zdrowia muszą być świadomi, udzielając pomocy po skażeniu atomowym, biologicznym, chemicznym lub radiologicznym (ABCR)

Community and Military Leaders

Leadership Stress Management

Opanowanie stresu dla liderów

Military Leadership During Stressful Situations

Rola liderów wojskowych w sytuacjach stresu

Leadership Communication for Anticipating and Responding to Stressful Events

Komunikacja dla liderów: Przewidywanie i reagowanie na stresujące zdarzenia

Additional Resources

The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN)

PFA for Displaced Children and Families: PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I RODZIN UCHODŹCÓW