Skip to Content

[X] CLOSEMAIN MENU

[X] CLOSEIN THIS SECTION

Ukrainian - УКРАЇНСЬКА

Rapid Psychological First Aid: Help for You, Family, and Friends
Швидка психологічна допомога вам, родині та друзям

Як допомагати іншим заспокоїтися при гострому стресі (жах, страх, хвилювання)

 

Helping others Calm an Acute Stress Response (Horror, Fear, Agitation)
Як допомагати іншим заспокоїтися при гострому стресі (жах, страх, хвилювання)

Як допомагати іншим заспокоїтися при гострому стресі (жах, страх, хвилювання)

Fact Sheets

Active Shooter: What You Can Do To Mitigate Harm

Активний стрілець (снайпер): Що Ви можете зробити, щоб зменшити шкоду

Coping With Stress Following A Mass Shooting

Як впоратись зі стресом після масової стрілянини

Guidelines On Notifying Families Of Dead Or Missing Loved Ones

Інструкції щодо сповіщення сімей про загибель або зникнення близьких

Helping People After a Loss

Допомога людям після втрати

Psychological First Aid

Перша Психологічна Допомога: Як ви можете підтримати добробут серед жертв катастроф

Helping Children Understand Frightening Events

Як допомагати дітям зрозуміти жахливі події v1

Як допомогти дітям зрозуміти події, що лякають v2

Managing the Stress of Children After a Crisis

Післякризовий контроль та подолання стресу у дітей v1

Управління стресом у дітей після кризи v2

Post Disaster Stress Management for Parents

Післякризовий контроль стресу для батьків v1

Managing the Stress of War and Disaster

Контроль та подолання стресу під час війни та надзвичайних подій v1

Як впоратись зі стресом війни та катастрофи v2

Advancing the Health of the Family Left Behind - Provider

Зміцнення здоров’я залишеної родини v1

Helping Children Cope During Deployment

Психологічна допомога дітям під час відрядження на завдання v1

Helping Others Calm An Acute Stress Response

Як допомогти іншим заспокоїтися при гострій реакції на стрес? v2

Information for First Responders on Emotional Reactions to Human Bodies in Mass Death

Інформація для сил негайного реагування про емоційні реакції на людські тіла при масовій загибелі v1 

Sustaining the Well-Being of Caregivers While Helping Victims of War

Підтримка психологічного благополуччя медичних працівників під час допомоги жертвам надзвичайних ситуацій v1

Behavioral Health Concerns Providers Should Know About During Nuclear Events

Психологічні та поведінкові питання,з якими медичні працівники мають бути обізнані у разі застосування хімічних, біологічних, радіологічних або ядерних (ХБРЯ) речовин v1

Leadership Stress Management

Самоконтроль командирів у стресових сітуаціях v1

Military Leadership in Stressful Situations

Військовое командування у стресових ситуаціях v1

Leadership Communication

Спілкування командного складу: Як передбачати стресові події та реагувати на них v1

Psychological First Aid for Displaced Children and Families (NCTSN)

Перша психологічна допомога дітям та сім'ям, що змушені були покинути домівку

Additional Resources

 

 

The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN)

Psychological First Aid for Displaced Children and Families

Age-Related Reactions to a Traumatic Event: Вікові Реакції на Травматичні події

Talking to Children about War: Розмова з дітьми про війну

Traumatic Separation and Refugee and Immigrant Children: Tips for Current Caregivers: ТРАВМАТИЧНЕ РОЗЛУЖЕННЯ ТА ДІТИ БІЖЕНЦІВ ТА ІМІГРАНТІВ: ПОРАДИ ДЛЯ ОПІКУНІВ

Understanding Refugee Trauma: For Primary Care Providers: Розуміння травми біженців: поради тим, хто надає первинну допомогу

Understanding Refugee Trauma: For Mental Health Professionals: Травматичний досвід біженців: Інформація для фахівців сфери психічного здоров’я